Rekordlåg boränta och fortsatt låg räntemiljö

Enligt Nordeas senaste boränteprognos är boräntan nära botten nu. Varken den tvååriga- eller den femåriga boräntan har varit så här låg i modern tid.

Trots dagens låga nivå på boränta så betyder det inte att den är på väg upp. Enligt boränteprognosen kommer lågräntemiljön att bestå ett tag till, men det är svårt att veta när boräntan är som lägst. Enligt Nordeas prognos kommer reporäntan att sänkas till -0,45 procent vid nästa reporäntebesked och vara kvar på den nivån ett tag innan det åter blir nollränta i december nästa år. Boräntorna följer till viss del utvecklingen.

Nordeas boränteprognos:

22 sep-15 3 mån jun-16 dec-16 dec-17
Reporänta -0,35 -0,45 -0,45 0,00 0,00
Nordeas boränta
3 mån 1,97 1,85 1,85 2,30 2,30
2 år 2,08 2,05 2,15 2,50 3,25
5 år 2,31 2,40 2,45 2,80 3,05

Jämför boräntor här >