Rekordlåg nivå lockar till att binda ränta

Allt fler binder sina boräntor visar färsk statistik över nyutlåningen till privatpersoner från SBAB. De långa boräntorna har fallit mest och ligger nu på rekordlåg nivå.

I september föll andelen bolåntagare som valde den kortaste bindningstiden med 5 procentenheter till 71 procent jämfört med augusti. Under juli valde 78 procent tremånadersräntan och i augusti valde 76 procent av bolåntagarna den. Den treåriga bindningstiden är den som har ökat mest i popularitet, då 9 procent valde denna, vilket nästan är en fördubbling jämfört med föregående månad.

– En ökad efterfrågan på längre räntebindningstider får anses vara en rimlig reaktion på att Riksbanken förmodligen har sänkt räntan för sista gången, vilket innebär små möjligheter till ytterligare nedgång i korta räntor samtidigt som räntenivåerna för bolån med långa bindningstider är rekordlåga, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Detta innebär att rusningen efter tremånadersräntan har alltså minskat och andelen som valde mellan 1-4 års bindningstid ökade i september med fem procentenheter till 27 procent. Endast två procent väljer boränta med längre bindningstid än så.

Om du är i färd med att teckna bolån är det en god idé att jämföra olika boräntor. Du hittar dem i vår jämförelseguide >