Rekordstort intresse för fonder

Intresset för fonder är rekordstort just nu. Anledningen är bland annat nollränta på sparkontot och extrem uppgång på börsen, enligt Pia Nilsson som är vd i Fondbolagens Förening.

I en kommentar säger Pia Nilsson att intresset är störst för blandfonder, vilket visar att sparare söker riskspridning. När det kommer till aktiefonder finns ett ökat intresse för Sverigefonder och Europafonder. Under februari uppgick nysparandet i fonder med 18 miljoner kronor, främst i bland- och aktiefonder vilket syns i listan nedan.

Den samlade fondförmögenheten uppgick samma månad till rekordhöga 3 303 miljarder, vilket var en ökning med 170 miljarder.

Nettosparande i fonder 2015, februari:
Aktiefonder: 8,4 mdkr
Blandfonder: 11,8 mdkr
Obligationsfonder: 4,3 mdkr
Penningmarknadsfonder: -7,7 mdkr
Hedgefonder: 1,3 mdkr
Övriga fonder: 0,0 mdkr

Summa: 18 mdkr

Fondförmögenhet 2015, februari:
Aktiefonder: 1 898 mdkr
Blandfonder: 790 mdkr
Obligationsfonder: 338 mdkr
Penningmarknadsfonder: 230 mdkr
Hedgefonder: 38 mdkr
Övriga fonder: 9 mdkr

Summa: 3 303 mdkr

Källa: Fondbolagens Förening

Här Allt om Spara kan du läsa mer om fonder och andra sparformer>