Reporäntan blir kvar på noll procent

I dag kom besked från Riksbanken om att reporäntan blir kvar på noll procent och höjningen av denna skjuts fram ännu mer.

Beskedet var väntat. Nollräntan blir alltså kvar en längre tid samtidigt som räntebanan justeras. Den första höjningen av reporäntan väntas bli under andra halvåret 2016 då KPIF-inflationen är närmare 2 procent. Det kan även bli aktuellt att skjuta på höjningen ännu mer. Dessutom förbereder Riksbanken ytterligare åtgärder för att penningpolitiken ska bli mer expansiv.

Fallande oljepriser

Riksbanken skriver i ett pressmeddelande att oljepriset har fallit vilket stimulerar tillvästen i flera länder, men också betyder att prognosen för inflation är lägre.

Riksbanken menar också att konjunkturen i omvärlden fortsätter att återhämtas, men att det är stor skillnad på tillväst i olika länder. Till exempel är den god i USA medan den är mer dämpad i euroområdet. I Sverige fortsätter konjunkturen att förbättras men inflationen är låg och kan bli ännu lägre på grund av oljepriserna som faller. För att nå inflationsmålet blir räntan därför kvar på noll procent.