Reporäntan höjs

För första gången på 7 år har Riksbankens direktion tagit beslut om att höja reporäntan. Den höjs med 0,25 procentenheter och hamnar därmed på -0,25%. Nästa höjning kommer sannolikt att ske under andra halvan av 2019, skriver man i ett pressmeddelande.

Det har länge spekulerats i om det skulle ske en höjning av reporäntan under december i år eller i februari nästa år. Idag kom beslutet. För första gången sedan 2011 höjer man nu reporäntan. Med en höjning på 0,25 procentenheter ligger reporäntan fortfarande på minus då den tidigare låg på -0,50%. Den nya räntan kommer att tillämpas från och med den 9 januari nästa år.

Behovet av en expansiv penningpolitik har minskat något i takt med att inflationen har etablerats kring 2%. Trots att inflationen blivit något lägre än väntat har vi en god konjunktur med hög sysselsättningsgrad. Det finns goda förutsättningar för att inflationen ska vara kvar kring målet även framöver, meddelar Riksbanken i sitt pressmeddelande.

Källa: Riksbanken