Reporäntan kommer att ligga kvar på 1,25 procent

Tidigare i dag så meddelade Riksbanken att reporäntan kommer att ligga kvar på dagens nivå, 1,25 procent, trots den låga inflationen kring 0,4 procent.

Bakgrunden till beslutet, som Riksbanken själv beskriver det i sitt pressmeddelande, är att arbetslösheten väntas stiga något samtidigt som den svenska ekonomin väntas bromsa in på grund av eurokrisen som påverkar den svenska exporten negativt.

Riksbanken ändrar även sin prognos framöver för reporäntans utveckling och sänker därmed förväntningarna något. Enligt deras egen prognos så kommer reporäntan inte att sänkas i december, även om det är många andra faktorer som talar för det.

Riksbanken påpekar också att räntebanan kan förändras och sänkas ytterligare om eurokrisen förvärras. Men att den även kan höjas om den svenska ekonomin förbättras och om efterfrågan från hushållen ökar.

Källa: Riksbanken