Reporäntan kvar på 0,75 %

Det blev som de flesta hade förutspått. Riksbanken kommer inte att röra reporäntan och lämnar den oförändrad på 0,75 procent. Riksbanken meddelar också att det kommer att dröja ett år innan räntan kommer att ändras.

Riksbanken meddelade tidigare idag att reporäntan lämnas oförändrad på 0,75 %. Riksbanken justerar samtidigt ned räntebanan något men meddelar att någon ytterligare sänkning inte är aktuellt. Beslutet att inte sänka räntan grundar sig på en positiv syn på Sveriges och omvärldens ekonomiska utvecklig.

En höjning av reporäntan kommer inte att ske under 2014 och enligt Riksbankens egen prognos kommer det att dröja ett år innan en höjning är aktuell med tanke på den låga inflationen.

Nästa beslut om reporäntan kommer att meddelas den 3:e juli.