Reporäntan lämnas oförändrad

I dag gav Riksbanken besked om att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent.

Enligt Riksbanken stärks den svenska konjunkturen och trenden pekar uppåt i inflationen. Därför lämnas reporäntan oförändrad. Man utökar inte heller programmet för köp av stadspapper, utan fortsätter planenligt med köpen till årets slut. Även om osäkerheten i omvärlden är stor så är inflationsutsikterna fortfarande oförändrade, enligt Riksbanken. 

Riksbanken meddelar dock att man har fortsatt hög beredskap att göra mer för att penningpolitiken ska bli mer expansiv, som till exempel att sänka reporäntan och utöka stödköpen av stadsobligationer. Återhämtningen i USA, Storbritannien och euroområdet fortsätter, men oron för utvecklingen i Kina och andra tillvästekonomier ger turbulens på finansmarknaderna. 

Enligt Riksbanken väntas reporäntan vara -0,35 procent i ungefär ett år för att inflationen ska stiga mot målet. Enligt prognosen för räntebanan kan dock reporäntan komma att sänkas ytterligare.

Nästa reporäntebesked är 28 oktober 2015.