Reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent

Riksbanken låter reporäntan ligga kvar på -0,25 procent, vilket går emot vad de flesta analytiker trodde. Däremot sänks räntebanan påtagligt och fler statsobligationer köps.

Inför reporäntebeskedet i dag trodde de flesta analytiker på sänkt ränta enligt flera undersökningar. Men Stefan Ingves har nu meddelat att reporäntan får ligga kvar på samma nivå som tidigare. Enligt Riksbanken kan den dock komma att sänkas ytterligare i framtiden. Samtidigt justeras räntebanan och en höjning av reporäntan väntas först ske under andra halvåret 2016.

Enligt Riksbanken har inflationen börjat stiga, bland annat beroende på att kronan har försvagats. Det har lett till högre import- och varupriser, men även tjänstepriser har ökat.

För att inflationen ska fortsätta att stiga så har Riksbanken beslutat att utöka köpen av statsobligationer med 40-50 miljarder kronor.