Reporäntan oförändrad i april 2017

reporäntan ligger kvar på -0,50% Idag meddelade Riksbanken att reporäntan kommer att ligga kvar på -0,50% men flaggar för en höjning i mitten av 2018. Dessutom tog de beslut om att utöka köpen av stadsobligationer med 15 miljarder kronor.

Enligt Riksbankens prognos från februari skulle en höjning av reporäntan kunna komma att bli aktuell under början av 2018. Denna prognos har nu reviderats, under dagens presskonferens meddelade myndigheten att en höjning istället spås bli aktuell först i mitten av nästa år. Man utesluter inte heller att sänkningar av räntan kan komma att behöva göras.

I dagens besked uppgav Riksbanken flera skäl till att låta reporäntan ligga kvar på -0,50 procent. Två av skälen var att inflationen ännu inte nått upp till målet på stabila 2 procent och att politisk instabilitet i omvärlden skapar osäkerhet i den svenska ekonomin.

Nästa besked om reporäntan kommer den 4:e juli.