Reporäntan sänks till 1,25 procent

Med tanke på den låga inflationen på 0,7 procent var det nästan väntat att Riksbanken sänker reporäntan ytterligare 0,25 procentenheter till 1,25 procent, för att nå inflationsmålet på 2 procent.

I deras pressmeddelande så påpekar dock Riksbanken att man inte har ändrat sin bild och bedömningen av konjunkturutsikterna för den svenska ekonomi samt utvecklingen i omvärlden, även om utvecklingen i europaområdet är mycket osäkert i nuläget. Dock så påpekar Riksbanken i sitt pressmeddelande att den svenska ekonomin har visart sig mycket motståndskraftig mot nedgångarna i Europa.

Den främsta anledningen till att sänka reporäntan ytterligare detta är är därmed den låga inflationstakten. Riksbankens mål är att hålla inflationen kring två procent, vilket är lång ifrån dagens 0,7 procent.

De nya prognosen från Riksbanken är att den nuvarande räntenivån, på 1,25 procent, kommer att hålla i sig till och med det andra kvartalet nästa år

Nästa gång Riksbanken ska sätta sig ned och ta ett nytt beslut om reporäntan är den 24:e oktober.

Källa: Riksbanken