Reporäntan väntas ligga kvar på 1,5 procent

På onsdag är det återigen dags för Riksbanken att sätta sig ned och besluta huruvida man bör sänka reporäntan eller inte. Mycket talar för att det blir fler räntesänkningar under året men det är ovisst huruvida räntan kommer att sänkas, återigen, redan på onsdag.

Riksbankschefen Stefan Ingves och flera analytiker tror att reporäntan kommer att ligga kvar på 1,50 procent och att det inte kommer att bli något beslut om någon förändring av räntan. Men alla håller inte med.

Trots att hushållen tror på bättre tider och att KI:s, Konjunkturinstitutet, mätningar visar positiva signaler väger den internationella osäkerheten tungt. Vilket gör att en sänkning med 0,25 procentenheter kan vara befogat.,

Det är med andra ord ovisst huruvida reporäntan kommer att röras nu på onsdag och vi kommer att följa utvecklingen och återkomma när Riksbanken lämnar besked på onsdagen.