Riksbanken chocksänker till minusränta

I dag sänktes reporäntan till historiskt låg nivå när Riksbanken meddelade att den sänks till -0,10 procent.

Enligt Riksbanken finns det tecken på att den underliggande inflationen har bottnat, men att osäkerheten i omvärlden har ökat. Det innebär en risk för att inflationen inte stiger tillräckligt snabbt och därför beslutade Riksbanken om en mer expansiv penningpolitik. Detta innebär att Reporäntan sänks med 0,10 procentenheter till -0,10 procent och det blir då första gången som styrräntan är negativ. Dessutom ska Riksbanken köpa statsobligationer för 10 miljarder kronor och har beredskap att snabbt göra mer om det behövs för att inflationen ska stiga mot målet 2 procent.

Samtidigt justeras reporäntebanan ner och enligt bedömningen kommer reporäntan att ligga kvar på -0,10 procent tills andra halvåret 2016.

Nästa reporäntebesked kommer 29 april 2015.