Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på 1,00 procent

På onsdag kommer Riksbanken att återigen ge besked om reporäntan och sannolikt kommer räntan att lämnas kvar på en procent, men frågan är hur bankerna kommer att göra.

I slutet av förra veckan så meddelade bland annat SBAB, Länsförsäkringar, Swedbank och Handelsbanken att man höjer boräntorna. En orsak till att bankerna väljer att höja boräntorna är på grund av de stigande marknadsräntorna i omvärlden samt en ökad oro kring USA och Kina.

Nästa vecka så kan det finnas skäl till att räntorna ändras igen då Riksbanken ska ge besked om reporäntan. Riksbanken lämnar då sannolikt räntan oförändrad på 1,00 procent. En höjning är inte att vänta utan närmast ligger n sänkning av reporäntan med tanke på den relativt höga arbetslösheten kring 8,2 procent och en låg inflation som Riksbanken gärna vill få bukt med.

Aktuella boräntor >