Riksbanken sänker reporäntan till 1,5 procent

Inte helt oväntat sänkte Riksbanken räntan tidigare idag, återigen. Och precis som tidigare så sänktes reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,50 procent. Anledningen till denna ränteförändring är utvecklingen i omvärlden som påverkat den svenska ekonomin.

Oron i Europa har drabbat den Svenska exporten negativt, samtidigt som de svenska konsumenterna är allt mer avvaktande och konsumerar mindre än tidigare. Det gör att Riksbanken tror på en låg tillväxt under 2012 och räntesänkningen är en del i att stabilisera inflationen till runt två procent.

Riksbanken har också ändrat ränteprognosen drastiskt. Där räntan förväntas ligga kvar på 1,5 procent under hela 2012 och en bit in på 2013. Och inte förens 2014 förväntas reporäntan att nå 2,2 procent. En nivå som Riksbanken hade som mål för till 2012 om man ser ett år tillbaka i tiden.