Riksbanken sänkte reporäntan med 0,25 procentenheter

Riksbanken meddelade på morgonen att den som väntat sänkte den svenska reporäntan med 25 punkter till 1,00%. Beslutet motiverades med det svagare konjunkturläget där den svagare utvecklingen i Euroområdet påverkar den svenska ekonomin. Riksbanken noterar att riskerna med den höga skuldsättningen kvarstår. Flertalet analytiker väntar att räntan kommer sänkas ytterligare vid Riksbankens nästa möte i februari.