Riksbanken utreder STIBOR

I London har det visat sig att bankerna har manipulerat den interna låneräntan LIBOR och när det uppdagades i England så blev det till en stor skandal. En skandal som har fått Riksbanken att undersöka Sveriges motsvarighet STIBOR.

STIBOR är den avgift som bankerna får betala när de lånar pengar av varandra. I dagsläget är STIBOR baserat på de räntesatser som bankerna har avtalat fram. Flera har nu kritiserat dagens ramverk och att man kräver mer transparens och Riksbanken kommer att göra en utredningen och analys av STIBOR och om en förändring av dagens ramverk och översyn är nödvändigt.

”I Riksbankens uppdrag ingår att se till att det finansiella systemet fungerar. En viktig del i detta är att marknaden har förtroende för att prissättningen av exempelvis Stibor fungerar på ett bra sätt”, säger Mattias Persson, chef för finansiell stabilitet på Riksbanken, till DI.

Källa: DI.se