Risk för recession 30%

Om inte politikerna agerar korrekt så finns det en risk för en recession framöver och ytterligare en nedgång i ekonomin, enligt SEBs ekonomer.

SEB har tagit fram en repport som visar att det är cirka 30 procents chans att vi kommer att få uppleva en recession. Detta beror främst på om företagen kommer att forsätta att investera och inte gå på defensiven. I så fall kommer det att bli en ond spiral där misstron ökar och företagen agerar därefter.

Därför är det nu viktigt att politikerna kommer med förslag, reformer och sparpaket som stärker företagens tron på framtiden. Främst är det då USA som måste enas kring besparingar och stimulera sin ekonomi. Ett annat självklar faktor är huruvida Europa kan få finanserna att gå ihop och om Grekland för de ekonomiska stöd som de kommer att behöva. Och att sparpaketet realiseras i praktiken.

På hemmaplan, i Sverige, så kan bostadsmarknaden ställa till det. Om priset på bostäder faller kraftig så kan det bli ett problem. Redan nu kan vi se tendenser till att priserna är på väg nedåt, men det är svårt att avgöra huruvida det kommer att hålla i sig. SEB räknar på att priserna på boende kommer att dippa med cirka 20 procent och vid en kraftigare nedgång så är risken överhängande att bostadsmarknaden kollapsar.

Källa: SEB