Risker med att ta ut en tidig pension

Privata Affärer rapporterar idag att allt fler människor i åldern 61 – 64 år väljer att ta ut en del av sin premiepension under de sista åren samtidigt som de fortsätter jobba. Det kan handla om så lite som ett par tior i månaden men poängen återfinns i alla rabatter som finns för pensionärer och att de då kan nyttja dessa eftersom de klassas som pensionärer.

Det finns emellertid en stor risk med det här tänkandet. Risken är att om du under den här åldern skulle bli av med ditt jobb och bli arbetslös så kommer du av A-kassan klassas som pensionär. Om du får den klassificeringen så innebär det också att din ersättning från A-kassan kommer sänkas avsevärt. Istället för normala 80 procent ersättning kommer du som pensionär få 65 procent av dagsförtjänsten samt avdrag för den pensionsdel du får ut.

Det här är egentligen ingenting nytt eftersom Pensionsmyndigheten försöker upplysa människor om problemet och tar alltid en diskussion med de som funderar i de här tankarna. Däremot är det anmärkningsvärt att antalet människor i de här åldrarna som valt att göra på ovanstånde vis har ökat från 31 000 personer till 64 000 personer mellan 2005 och 2009