Robotspara

Kan du tänka dig överlåta din ekonomi till en robot? Nu kan det nämligen bli allt vanligare med så kallade spar- eller fondrobotar. Robotarna fungerar ungefär som en personlig rådgivare och kan hjälpa dig med ditt sparande. Den styrs av en algoritm som läser av och bestämmer vad som passar den som vill spara pengar. Algoritmen läser då in bland annat vilka risker den som sparar vill ta. Därefter vilka områden som önskas investera i och en del andra parametrar.

Med roboten kan privatsparande i fonder och aktier växa snabbt bland de privatpersoner som inte riktigt ha koll på sparandet, men som ändå vill testa. Det är betydligt billigare än att anlita en bankman som en personlig rådgivare, och det blir lättare att nå ut till småspararna.

I december kommer den första roboten på den svenska marknaden ut, när Nordea lanserar sin. De blir då först med en så kallad automatiserad rådgivning. Det ska bli spännande att se hur det tas emot av spararna. Robotarna är såklart väl testade innan de lanseras, och enkäterna som algoritmen bygger på är finjusterad. Dessutom lanseras precis Mifid II som ett EU-direktiv, för att ytterligare stärka investerarskyddet. Det är alltså en bra tid för de som vill spara pengar, och med roboten Nora från Nordea kan sparandet i Sverige blomstra!