Rörligt elavtal populärt

Rorligt-elavtal-allt-mer-populart

Spara hundralappar på att byta elavtal

Dags att kolla över elavtalet? En undersökning visar på att de svenska hushållen är relativt duktiga i sina val av elavtal. Den dyraste formen, anvisat avtal, sjunker stadigt och det är nu endast 13% av kunderna som har kvar denna avtalsform. Enligt Lars Nilsson på Energimyndigheten kan det vara värt även för en kund med låg energiförbrukning att se över sina avtal.

Rörligt avtal

I december 2016 hade 50% av alla elkunder rörligt avtal i jämförelse med år 2008 då siffran var 22%. I och med det ökade antalet rörliga avtal sjönk det bundna från 37% år 2008 till 29% procent i år.

Byte av elleverantör

Antalet kunder som bytt elleverantör fram till december 2016 har ökat med 77% jämfört med år 2008 då undersökningen startades, Redan 2004 bytte 26700 hushåll leverantörer, motsvarande siffra i december 2016 var 47300

Nya bestämmelser 2017

För att göra det tydligare för kunder med anvisat avtal att de kan byta till något förmånligare, samt för att göra dem mer aktiva i sina val, införs nya bestämmelser i juni 2017. Dessa tvingar elhandlare att ge tydligare information på sina e-fakturor rörande vilken typ av avtal kunden har.

Källa: Energimyndigheten