Rot och rut granskas extra noga i årets deklaration

Ännu är det långt kvar till årets deklaration, som ska vara inne senast den 2 maj, men redan nu går Skatteverket ut med vad de kommer att granska extra noga.

Skatteverket kommer att granska rot och rut extra noga och framförallt när det gäller arbeten som har utförts av närstående. Skatteverket kommer också att granska rot och rut för näringsverksamheter, som bedrivs av privatpersoner, inom jord- och skogsbruk samt fortsätta sin branschkontroll av rot för takläggning, fönster och bredabandsfiber.

Vidare kommer Skatteverket att göra extra kontroller av oseriösa företag som gör sig skyldiga till olika typer av bedrägerier som exempelvis bidragsfusk eller felaktiga skatteåtebetalningar.

Inom byggbranschen kommer man att kontrollera hur byggbranschen följer det nya kravet på personalliggare. Inom fordonsbranschen kommer man att specialgranska handeln med utlandet och momsbedrägerier.

Källa: Skatteverkets pressmeddelande