Så är en bra chef

En viktig faktor för att trivas på jobbet är hur chefen är. VA har gjort en sammanställning på vilka egenskaper som ofta nämns när en bra chef beskrivs. Är du chef är det dessa sex punkter du ska tänka på.  Arbetsplats chef

1. Bra lyssnare.
En bra chef lägger mycket tid och stor möda på att lyssna på sina medarbetare och uppmuntra de anställda till att komma med egna initiativ. Att få vara delaktig och att bli lyssnad på är viktigt för anställda.

2. Förutsägbar.
Chefen ska vara konsekvent i sina visioner, sitt handlande, sin feedback och sin öppenhet. Man vill veta var man har sin chef och slippa ändringar stup i kvarten.

3. Se individerna, inte gruppen.
Chefen ska känna de anställda, ha koll på vad de gör bäst och lägger tid på att diskutera den anställdes nuläge och hur utvecklingen ska se ut framåt. Den bra chefen vet de individuella målen och satsar på att de anställda ska ha möjlighet att nå sina mål.

4. Visionsförmedlare
En bra chef engagerar sina medarbetare genom att förmedla och låta de förstå mening och syfte med jobbet. Chefen är den som ska ge förståelse till nya policys, regler eller verktyg som ska implementeras.

5. Bra på feedback
En bra chef är duktig på att ge kontinuerlig feedback till sina anställda.

6. Föredome
En bra chef leder genom att agera och inte genom att prata. Det här är viktigt och bygger förtroende och respekt hos de anställda.

Källa: VA (Veckans affärer)