Så går du ur Svenska kyrkan

I år uppgår den totala intäkten från kyrkoavgiften till 14,9 miljarder kronor*. En avgift som motsvarar cirka 60% av Svenska kyrkans totala verksamhetsintäkter. Kanske har du lekt med tanken på vad du kunde gjort med din del istället? I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad dina pengar används till och hur du går tillväga för att begära utträde ur Svenska kyrkan om du vill investera dem i något annat.

Vem betalar kyrkoavgift?

Så går du ur Svenska kyrkan Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan betalar en medlemsavgift, även kallad kyrkoavgift. Summan man får betala styrs dels av den inkomst man har men också av vilken församling man tillhör. I vissa delar av landet kan avgiften alltså vara högre än i andra. Riksgenomsnittet för 2019 ligger på 1,03%* av din kommunalt beskattningsbara inkomst.

Detta finansieras av kyrkoavgiften

Merparten av kyrkoavgiften finansierar den lokala församlingens verksamheter men en mindre del går även till stiftet och den nationella nivån i Svenska kyrkan. Exempel på verksamheter som finansieras med hjälp av kyrkoavgiften:

✔  Kyrkans öppna förskola samt aktiviteter där föräldrar kan träffas ihop med sina barn.
✔  Ungdomsverksamhet såsom café, läger och aktiviteter.
✔  Gemenskapsträffar för äldre.
✔  Stöd till sörjande.
✔  Stöd till människor på flykt.
✔  Själasamtal.
✔  Klimatarbete.
✔  Tillfälligt ekonomiskt stöd.
✔  Underhåll av kyrkobyggnader och kulturarv.

Möjligheter att spara

Beroende på din inkomst och den församling du tillhör betalar du ett antal tusenlappar om året i medlemsavgift till Svenska kyrkan. Bor du i Stockholm med en månadsinkomst på 32 000 kronor betalar du drygt 2000 kronor om året i kyrkoavgift medan en person bosatt på Gotland med samma månadsinkomst betalar närmre 5000 kronor om året*. Det finns med andra ord extra mycket pengar att spara för den som tillhör en mindre församling.

Genom ett utträde ur Svenska kyrkan får du alltså ett par tusen kronor extra på fickan varje år. En god idé kan vara att starta ett fondsparande eller investera dina pengar i aktier. Allra helst innan du hinner vänja dig vid de extra kronorna varje månad. Här på Allt om Spara hittar du massor med tips på såväl kortsiktiga som långsiktiga investeringar och sparmodeller.

Så går du ur Svenska kyrkan

Att vara medlem i Svenska kyrkan är helt frivilligt och du kan närsomhelst välja att begära utträde. Det gör du genom att lämna in en skriftlig utträdesanmälan till din församling. Du kan använda dig av kyrkans blankett eller skriva en egen begäran om utträde. Om din begäran lämnas in efter den 1 november måste du betala avgift för det kommande året.

När du inte längre är medlem i Svenska kyrkan behöver du inte betala kyrkoavgift. Däremot måste du fortfarande betala begravningsavgiften. Det är en avgift som alla folkbokförda i Sverige med en beskattningsbar inkomst måste betala och ska därför inte förväxlas med kyrkoavgiften. Begravningsavgiften täcker kostnad för bland annat bisättning, kremering och gravplats i 25 år.

Detta går du miste om vid utträde

Detta går du miste om vi utträde Självklart är du välkommen i kyrkan även om du valt att säga upp ditt medlemskap, du kan även välja att komma tillbaka som medlem längre fram i livet. Ett par saker som kan vara värt att känna till innan du lämnar är att om du någon gång önskar en kyrklig vigsel så måste du eller din partner vara medlemmar i Svenska kyrkan. Du måste också ha varit medlem i svenska kyrkan för att ha rätt till begravningsgudstjänst med präst och musiker i en kyrkobyggnad. I annat fall är det borgerlig begravning som gäller.

Vill du ha hjälp att gå ur Svenska kyrkan?

Kanske hör du till dem som inte är speciellt aktiva eller intresserade av Svenska kyrkans verksamhet. Du kanske rent av inte ens vet vilken församling du tillhör. Hos kyrkoskatten.se kan du dels ta reda på hur mycket pengar du kan spara på medlemsavgiften varje år samt – mot en avgift - få hjälp med det praktiska kring ditt utträde. Få personer har koll på hur stora summor av deras lön som går till Svenska kyrkan. Genom att fylla i inkomst, ålder och ort får du helt kostnadsfritt en beräkning av hur mycket av din lön som går till kyrkoavgiften. Besök Kyrkoskatten.se för mer information.

*Källa: svenskakyrkan.se