Så kan skatterna komma att förändras

Det kan bli aktuellt med en del kompromisser för S och MP för att budgeten ska gå igenom i riksdagen. Bland annat kan det bli större sänkningar av skatten för lägre pensioner, samt ett snabbt avskaffande av läx-rut. Detta för att blidka Vänsterpartiet.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har utarbetat ett skatteförslag och för att få igenom budgeten tar man även hänsyn till vad som är viktigt för Vänsterpartiet. Till exempel kommer skattesänkningen att bli större för lägre pensioner och för pensioner över 20 000 kronor kommer det inte bli någon förändring. S lovade en sänkning även av dessa i sin valrörelse, men så blir det alltså inte i det första steget. Det säger finansminister Magdalena Andersson till DN.

Dessutom vill S och MP att läx-rut ska tas bort vid årsskiftet, något som har varit en viktig fråga för V.

Enligt skatteförslaget har gränsen för höjd inkomstskatten dragits ned till 50 000 kronor, vilket är en kompromiss mellan S och MP:s förslag. S ville sätta gränsen till 60 000 kronor medan MP anser att den bör gå vid 40 000 kronor. Eftersom V vill att inkomstskatten ska höjas redan från 30 000 kronor kan det bli diskussioner kring detta.

En annan förändring är att ungdomsarbetsgivaravgifterna kommer att höjas i två steg. Det innebär att de blir lika höga för unga anställda som för äldre från och med 2016. Tidigare har de varit hälften så stora för unga upp till 26 år.

Tobaksskatten höjs med upp till 12 procent för både snus och tobak. Men det blir ingen höjd bensinskatt även om andra miljöskatter kommer att införas, enligt förslaget.

Se nedan hur skatterna kan förändras.

Höjd inkomstskatt
Månadslön Skattehöjning i månaden
58 000 kr 250 kr
75 000 kr 750 kr
91 700 kr 1 250 kr
108 300 kr 1 750 kr
125 000 kr 2 198 kr
Sänkt pensionärsskatt
Pension Skattesänkning i månaden
Garantipensionär född 1938 eller senare, gift eller sambo 
7 046 kr 130 kr
Ensamstående
7 899 kr 167 kr
Garantipensionär född 1937 eller tidigare, gift eller sambo
7 207 kr 138 kr
Ensamstående
8 089 kr 175 kr
10 000 kr 255 kr
12 500 kr 173 kr
16 667 kr 43 kr
20 000 kr 0 kr

Källa:DN/Regeringen