Så kringgår bankerna bolånetaket

Genom att erbjuda kombinerade bolån och blancolån kringgår bankerna bolånetaket och på så vis motverkar man bolånetakets effekt det vill säga att minska hushållens skuldsättning. 

Bolånetaket som infördes 2010 var ett verktyg för att minska svenskarnas skuldsättning. Tanken var att begränsa hur mycket man kunde låna när man tecknade ett bolån där minst 15 procent måste vara kontant betalning och endast 85 procent får då vara ett bolån. Men detta system kringgår bankerna enligt Dagens Industri om.

I Dagens Industri kan vi läsa om att de svenska bankerna går runt bolånetaket genom att erbjuda kunderna blancolån eller ett så kallat privatlån. Det är ett lån utan säkerhet vilket ger en högre ränta än exempelvis ett bolån.

I princip erbjuder alla banker denna lösning och SBAB uppgav till Ekot att 22 procent av deras bolån kombinerades med ett blancolån, för att lösa kontantinsatsen. På så vis så blir bolånetaket inte lika verkningsfullt när lånetagaren utsätter sig själv för en större risk när man utökar lånet med ett blacolån.

Vi rekommenderar att du planerar och sparar ihop till kontantinsatsen istället, då undviker man de höga räntekostnader som ett privatlån och blancolån innebär.

Källa: Dagens Industri