Så låg boränta kan du förhandla fram

I dag är det mer regel än undantag att man prutar på sin boränta och i en jämförelse med prutade boräntor från fem storbanker gav SEB den lägsta tremånadersräntan.

Aftonbladet har tagit del av boräntestatistik från comboloan.se, som visar skillnaden på bankernas officiella räntor och framförhandlade räntor. Combolan.se samlar kontinuerligt in boräntor som sina medlemmar har lyckats pruta fram. Insamlade räntor för mars månad visar att SEB gav den lägsta tremånadersräntan till låga 2,21 procent, i jämförelse med fem andra storbanker. Den bank som gav lägst officiell ränta, Nordea, var den bank som gav den högsta prutade tremånadersräntan, i denna jämförelse, till 2,50 procent.

Givetvis är det många faktorer som spelar in när bankerna går med på att ge en lägre ränta men räntorna nedan ger ändå en viss fingervisning om vad för ränta man kan förvänta sig för ränta av respektive bank.

Bankernas boräntor

 Officiell ränta  Förhandlad ränta
SEB 3,00 % 2,21 %
Swedbank 3,04 % 2,39 %
Handelsbanken 3,00 % 2,43 %
Danske Bank 3,05 % 2,45 %
Nordea 2,96 % 2,50 %

*Gäller tremånadersränta i mars

Fler boräntor hittar du här >

Källa: Aftonbladet / comboloan.se