Så påverkar deltid din pension

En ny rapport från pensionsföretaget Alecta visar att deltidsarbetande slår hårt mot den slutliga pensionen och framförallt tjänstepensionen.

Alectas rapport ”Deltidsfällan – hur en ojämställd arbetsmarknad ger ojämställda pensioner” visar att deltidsarbetande ger en avsevärt mindre pension än någon som jobbat heltid hela livet, då varje intjänad krona påverkar den slutliga pensionen. Och att deltidarbete i dagens pensionssystem påverkar den slutliga pensionen i allt större grad än vad deltidarbete gjorde tidigare.

Det spelar stor roll när och hur du deltidarbetar. Jobbar du deltid i slutet av arbetslivet så påverkas tjänstepensionen mest medan deltidsarbetet tidigt i arbetslivet påverkar premiepensionen mest.

Rapporten visar också att kvinnor jobbar deltid i större utsträckning än männen, en av tre mot en av tio, och har oftast lägre löner vilket i sin tur ge en lägre pension. Och att många tvingas gå ned i deltid ofrivilligt

Alecta har tagit fram några exempel på hur mycket den totala pensionen, både tjänstepensionen och den allmänna pensionen, påverkas av hur du arbetar och jobbar du deltid i några fåtal år så kostar det dig tusenlappar i pension.

Källa: Alecta