Så påverkas bostadspriserna av Corona

Det har knappast undgått någon att rådande pandemi inte bara påverkar hälsan utan även gör ett stort avtryck på ekonomin. Under andra halvan av mars började effekterna av Covid19 att märkas av även på bostadsmarknaden. Från att tidigare på många håll ha visat på plus har nu priserna på bostadsrätter i Sverige fallit med 0,5% i snitt. Störst skillnad märks i storstäderna.

Det är inte bara rädslan över sin egen och andras hälsa som skapar oro under pandemin. Många har känt av de ekonomiska effekterna, både som anställd och egen företagare. Många har tvingats i konkurs eller blivit permitterade och framtiden ser oviss ut. Nu börjar Coronakrisen sakteligen att märkas av även på bostadsmarknaden, något som märks tydligast i de större städerna. I Stockholm rasade priserna på bostadsrätter under de sista två veckorna i mars månad med hela 1,7% tätt följt av Malmö där siffran landar på 1,5%. Något som kan förklaras med den ekonomiska osäkerhet som just nu råder i Sverige och världen.

Oroliga tider påverkar

När tiderna är oroliga och det är svårt att sia om framtiden agerar vi på olika sätt. Det finns flera faktorer kring att prisutvecklingen stannat av och en av dem kan vara att köpare avvaktar av rädsla för hur den personliga ekonomin kommer att utvecklas. Men även för att de i rådande situation inte vill betala lika mycket. Samtidigt vill de som säljer passa på nu medan priserna är fortsatt höga. Detta resulterar i att utbudet blir större, då fler vill sälja men färre är spekulanter. Avsaknaden av vetskap om hur krisen utvecklar sig kan alltså påverka de köpare, som har möjlighet att vänta med sina investeringsplaner, till att avvakta med att köpa.

Just nu är bostadsmarknaden hanterbar men om krisen fortsätter under en längre tid och många av de som nu är permitterade blir arbetslösa kan det ge en större effekt på marknaden.

Sjunkande bopriser under corona

Bankerna ger uppskov på amortering

Under den pågående pandemin är det många som drabbats ekonomiskt på grund av uppsägningar och konkurser. Finansinspektionen har därför låtit meddela att amorteringskravet på bolån kan pausas. Det är upp till varje bank att ta beslut om att erbjuda detta och många har redan gått ut med erbjudandet till såväl privatpersoner som, i vissa fall, till mindre företag. Erbjudandet gäller dem som kan påvisa att de hamnat i ekonomisk knipa till följd av Coronaviruset och tillämpas under ett av banken bestämt antal månader. Enligt Finansinspektionen, som varit i kontakt med bankerna, kan det handla om en period på mellan 3 och 12 månader beroende på vilken bank låntagaren är kund hos. Tidsfristen kan komma att utökas beroende på hur utvecklingen av krisen ser ut.

För att få möjlighet till att bromsa amorteringarna på ditt bolån krävs det att du som kund själv tar kontakt med din bank. Det är sedan upp till banken att bedöma om just ditt fall berättigar till en paus av amorteringen.