Så påverkas din pension av deltidsarbete

Har du koll på hur din pension påverkas av att du jobbar deltid? Enligt en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna har nästan hälften av svenskarna någon gång jobbat deltid. Över hälften av befolkningen saknar kunskap om hur det påverkar pensionen. 

Antalet svenskar som endast jobbar deltid växer sig allt större och det är viktigt att veta hur det påverkar den kommande pensionen. Unga mellan 20-29 år hör idag till den grupp där flest jobbar, eller har jobbat, deltid. Från och med nästa år kommer de som fyller 65 år att omfattas fullt ut av det nya pensionssystemet. Har man då jobbat deltid under delar av sitt liv kan det komma att ha en negativ påverkan på pensionen. Tidigare beräknades pensionen på de 15 bästa inkomståren men i det nya systemet beräknas den istället på livsinkomsten vilket kan dra ned genomsnittet ordentligt för den som har år av deltidsarbetande i bagaget.

Kvinnorna de största förlorarna

Knappt två tredjedelar av alla kvinnor i Sverige har någon gång varit deltidsarbetande. Jämfört med en knapp tredjedel av männen blir följden av detta att betydligt fler kvinnor än män kommer att få en lägre pension, då den grundas på livsinkomsten.

Försök jobba heltid

Bland de unga, som i störst utsträckning jobbar deltid, är 3 av 4 ovetande om hur det påverkar pensionen. Det är viktigt, betonar Arturo Arques privatekonom för Swedbank och Sparbankerna, att de inte fastnar i deltidsarbetet utan försöker att arbeta heltid.

Få kompenserar varandra

Det är möjligt för gifta, sambos och partners med stora skillnader i inkomst att kompensera varandra genom att överföra pensionsrätter. Man kan också spara specifikt för den med lägre inkomst. 8 av 10 svarar dock att de väljer att inte göra så. Endast 6 procent för över pensionsrätter och en knapp tiondel kompenserar med särskilt sparande.

Källa: Swedbank