Så påverkas din plånbok av det femte jobbskatteavdraget

Det är nu klart att det femte jobbskatteavdraget kommer att ingå i budgeten för 2014, och kostnaden för skattesänkningen kommer att kosta tolv miljarder, det dyraste jobbskatteavdraget hittills.

Precis som väntat så kommer regeringen att föreslå ett femte jobbskatteavdraget i den kommande budgeten för 2014. Förslaget beräknas kosta tolv miljarder och skapa 13 000 jobb, vilket är färre jobb än de fyra tidigare jobbskatteavdragen. Förutom det femte jobbskatteavdraget vill regeringen även höja brytpunkten för statlig inkomstskatt, en åtgärd som beräknas kosta tre miljarder. För en vanlig inkomsttagare kommer det femte jobbskatteavdraget att ge 200-400 kronor mer i månaden.

Se nedan hur det femte jobbskatteavdraget påverkar din plånbok.

Yrke Genomsnittlig
månadslön
(bruttolön)
Förstärkt
Jobbskatte-avdrag
Totalt
jobbskatte-avdrag efter
förstärkning
Jobbskatte-avdrag i % av brutto-inkomsten
Städare 21900 176 1671 7,6
Vårdbiträde 24200 188 1826 7,5
Undersköterska 25900 196 1939 7,5
Förskollärare 26000 199 1948 7,5
Metallarbetare 27900 266 2073 7,4
Grundskolelärare 28100 273 2088 7,4
Sjuksköterska 29800 333 2180 7,3
Gymnasielärare 30700 337 2184 7,1
Polis 32300 337 2184 6,8
Högskolelärare 38500 337 2184 5,7
All yrken
Median 28100 273 2088 7,4
Medel 31500 337 2184 6,9

Källa: Regeringen.se