Så påverkas du av höstbudgeten 2015

I dag presenterade regeringen budgetförslaget för 2016, som är tänkt att  fokusera på investeringar i jobb, skola och klimat. Reformerna kommer framförallt att finsieras av skattehöjningar och här är några av förslagen i den rödgröna regeringens höstbudget som kan påverka privatekonomin.

I höstbudgeten 2015 finns det både vinnare och förlorare. För höginkomsttagaren Blir det ett nedtrappat jobbskatteravdrag för inkomster över cirka 50 000 kronor, samtidigt som för gränsen för statlig inkomstskatt inte räknas upp. För studenten blir det därmed fler utbildningsplatser och för arbetslösa blir det höjt tak i a-kassan.

Här är några av förslagen i regeringens höstbudget 2015:

– Sänkt ROT-avdrag, från 50 procent till 30 procent.

– Taket för RUT-avdraget halveras till 25 000 kronor per person och år, samtidigt som det tas bort för vissa tjänster.

– Jobbskatteavdraget trappas av för inkomster över cirka 50 000 kronor i månaden. Brytpunkten för statlig inkomstskatt räknas inte heller upp.

– Sänkta socialavgifter för unga tas bort.

– Särskild löneskatt för personer över 65 år på 6,15 procent.

– Höjd skatt för sparande i ISK och kapitalförsäkring.

– Höjd energiskatt på bensin med 48 öre per liter och på diesel med 53 öre per liter.

– Slopad skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet.

– Sänkt skatt för pensionärer med pension upp till 20 000 kronor i månaden.

– Bostadstillägget för pensionärer höjs med cirka 100 kr i månaden.

– Gratis öppenvård från januari 2017 för personer över 85 år.

– Högre föräldraförsäkring då grundnivån höjs från 225 kr till 250 kronor.

– Gratis tandvård upp till 21 år från 2017 och till 23 år från 2018.

– Höjt tak i a-kassan upp, från 18 700 kr till 25 025 kr i månaden.

– Sjuk- och aktivitetserersättningen höjs med cirka 100 kr baserat på en inkomst på 25 000 kr.