Så ser Sverige vanligaste hushåll ut

Är du ensamboende? Då tillhör du Sveriges vanligaste hushåll.

För första gången på över 20 år har SCB kunnat få uppgifter över antal hushåll och hur de ser ut i Sverige. Det har blivit möjligt tack vare folkbokföring på lägenhet. Enligt uppgifterna fanns det 4 176 313 hushåll i Sverige förra året och 37,7 procent av dem var ensamboende. Det betyder att Ensamstående utan barn hörde till den vanligaste gruppen av hushåll i Sverige. För kvinnornas del var den vanligaste åldern för ensamboende 68 år, medan den för män var 24 år.

Den näst vanligaste gruppen bland hushållen var Sammanboende utan barn (24,9%) och den tredje vanligaste gruppen var Sammanboende med barn 0-24 år (22,2%). Dessa grupper kom på samma plats år 1990 och även då var gruppen Ensamstående utan barn störst.

Jämfört med 1990 har befolkningen ökat med 11,2 procent och antalet hushåll med 9,0 procent.