Så slutar du bråka med barn om pengar

En ny undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Swedbank visar att det är vanligt med bråk om pengar mellan barn och föräldrar. Ungefär 20 procent av barnen får inte pengar regelbundet pengar visar undersökningen, orsaken är oftast för att föräldrarna inte anser att barnen kan hantera pengar. 

Privatekonomen Arturo Arques anser att tydlighet skapar färre konflikter och att det är en bra idé att låta barnen vara med i diskussionen kring vecko- eller månadspeng och vad den ska gå till. Motprestationer för att få pengar bör inte vara uppgifter som barnen ändå ska göra som att borsta tänder eller bädda utan istället extra uppgifter som att klippa gräset eller sköta tvätten. En vanlig ålder för att börja med veckopeng är 6 år.

”Storleken och om barnet får en månadspeng är i stort sett helt oberoende av föräldrarnas inkomst”, säger Arturo Arques.

Enligt undersökningen får fyra av fem barn regelbundet vecko-, månads- eller studiepeng. Två av tre får extra pengar kopplade till motprestation. Den genomsnittliga pengen fär ett barn på 7 år är 100 kronor. I undersökningen deltog 1500 barn och 1500 föräldrar. Undersökningen visar att det blir mer konflikter om pengar i familjer där barnen får extrapengar baserat på motprestation. I hälften av de familjerna till skillnad från var femte där barn aldrig får extrapengar.

”Föräldrarna bör lära barnen att när pengarna är slut är de slut och att föräldern inte är en levande bankomat”, säger Arturo Arques.

Källa: Sifo/Swedbank