Så undviker du ränta på kvarskatten

Om du vet att du får en kvarskatt på över 30 000 kronor kan du undvika ränta genom att göra en fyllnadsinbetalning innan den 12 februari.

Den 5 maj är sista dagen för att lämna in deklarationen till Skatteverket för året 2013. Om du redan vet om att du kommer att få en kvarskatt på över 30 000 kronor kan du göra en extra inbetalning till skattekontot för att undvika kostnadsränta, det vill säga att du gör en fyllnadsinbetalning. Senast den 12 februari ska beloppet som överskrider 30 000 kronor ha kommit in till Skatteverket och resten av beloppet ska ha betalats in senast 5 maj 2014. Är kvarskatten lägre än 30 000 kronor ska den vara betalad innan 5 maj för att ränta ska undvikas.

Att få kvarskatt på över 30 000 kronor kan exempelvis bero på om man har sålt en bostad eller att för lite inkomstskatt har dragits.