Samarbete ska öka pressen på blufföretag

Svensk Handel Varningslistan och Skatteverket har börjat samarbeta för att öka pressen på företag som utför fakturabedrägerier.

Svensk Handel Varningslistan får in hundratals tips varje månad från företagare som blivit utsatta för bedrägeriförsök och fått falska fakturor. Eftersom många av blufföretagen inte har korrekt skatteredovisning, blir det nya samarbetet mellan Svensk Handel och Skatteverket ett sätt att snabbare slå ut blufföretagen.

Samarbetet innebär nämligen att Svensk Handel kommer att lämna över information till Skatteverket så fort det finns indikationer på att nya blufföretag opererar. Det innebär att även företag som ännu inte har hamnat på Varningslistan kan börja granskas av Skatteverket. På så sätt hoppas man kunna öka pressen på oseriösa företag.