Sänkt krogmoms

Det stod mellan sänkt skatt för pensionärerna eller sänkt krogmoms. Det blev det senare vilket är ett stort nederlag för KD:s partiledare Göran Hägglund.

Att regeringen prioriterade krogmomsen istället för sänkt skatt för pensionen gör läget än mer svårare för Göran Hägglund. Partiet ligger under riksdagsspärren och han position lär ha försvagats rejält efter detta misslyckande. Men å andra sidan så hade han inte mycket att säga till om.

Den sänkta krogmomsen innebär en kostnad på 5,4 miljarder och att momsen då sänks från dagens 25 procent till 12 procent från och med den första januari 2012. Att sänka restaurangmomsen är ett sätt att skapa nya arbetstillfäellen och då framförallt för unga, det menar bland annat centernsd partiledera Maud Olofsson.

-Syftet med den här åtgärden är att öka möjligheten för unga. Det är också många invandrare som har restaurangbranschen som sitt första jobb, säger Maud Olofsson (C).

Konjunkturinstitutet tror dock inte att effekten kommer att ha någon större inverkan på ekonomin i stort. De tror att jobb kommer att förflyttas från andra branscher och att sysselsättningen inte kommer att öka nämnvärt. Eventuellt kommer de har effekter på priserna och att fler restauranger öppnar, men det är ur en långsiktigt perspektiv.

Källa: TT