Sänkt reporänta

Idag meddelade Riksbanken att reporäntan kommer att sänkas ytterligare 0,10 procentenhetern med tanke på oron kring Grekland men också på grund av den allt starkare kronan.

Till grund för dagens beslut att sänka reporäntan till historiskt låg -0,35 procent ligger bland annat Greklandskrisen som oroar Riksbanken och man ser en osäkerhet kring utvecklingen och hur det kommer att påverka omvärlden och även Sverige.

Att reporäntan sänks är något överraskande med tanke på att Sveriges konjuktur blir allt starkare samtidigt som inflationen, äntligen, ser ut att vara på väg åt rätt håll. Men Riksbanken oroar sig för att den svenska kronan är så högt värderad och att om den utvecklingen fortsätter så kommer det i sin tur att påverka inflationutvecklingen negativt. En ytterligare åtgärd är att Riksbanken kommer att fram till årsskftet att köpa statsobligationer till ett värde av 45 miljarder kronor.

Riksbanken poängterar, återigen, i sitt pressmeddelande att hushållens belåning är fortfarande för hög och att ordgärder krävs då den höga belåningen är en riskfaktor för den svenska ekonomin.

Nästa offieciella möte om reporäntan kommer nu att ske den 3 september, dock meddelar Riksbanken att man är i beredskap för att genomföra åtgärder mellan mötena beroende på utvecklingen i Sverige och omvärlden.