Sänkt skatt på etanol

Allt fler väljer bort etanol när de tankar och nu meddelar regeringen att man vill sänka skatten på etanol.

Etanol har tidigar varit mycket billigare än både bensin och diesel men den senaste tiden har priset inte varit så mycket billigare att man tjänar på att tanka med etanol, då etanolbilarna drar 30-40 procent mer än om man kör på bensin.

Försäljningen av etanol har nu kraftigt minskat och i januari var försäljning 77 procent lägre än samma period i fjol, enligt siffror från branschorganisationen SPBI.

I ett led att öka försäljningen och användandet av förnybara bränslen vill nu regeringen sänk skatten på etanol med hela 75 öre. Detta är ännu på förslag och tidigast kan skattesänkningen träda i kraft den 1 augusti.

Källa: di.se