Sänkta boräntor hos Skandiabanken

I morgon är det dags för Riksbanken att ta ett nytt beslut angående reporäntan men redan nu sänker Skandiabanken sina boräntor.

Riksbanken kommer att ta ett nytt räntebeslut i morgon och det är ovisst in i det sista hur det kommer att bli. Spekulationerna har varit många och vida. Den svenska ekonomin får lovord från många håll i världen men samtidigt så är inflationen på låga 0,7 procent och med en eurokrisen inte ser ut att svänga år rätt håll, än.

Ovisst är det med andra ord om det blir någon räntesänkning eller inte. Hur det blir kommer vi dock inte få reda på förens den 6:e, dagen efter. Men redan nu så sänker bland annat Skandiabanken sina boräntor. Det räntesatser som Skandiabanken har ändrat är för bolån med en bindningstid över ett år och för bolån över tre månader. Den ettåriga räntan sänks med 0,13 procentenheter till 3,76 procent och tremånadersräntan sänks med 0,16 procentenheter till 3,9 procent.

Om Riksbanken sänker reporäntan så är det föga troligt att bankerna kommer att göra en motsvarande sänkning. Riskerna är fortfarande relativt höga vilket talar för uteblivna eller marginella sänkningar av boräntorna.

Dagens reporänta liger på 1,50 procent och skulle en sänkning bli aktuell rör det sig troligtvis om en mindre sänkning på 0,25 procentenheter.