Sänkta boräntor

Med tanke på den väntade räntesänkningen av styrräntan i december så är den statliga banken SBAB ute i god tid och sänker sina boräntor redan nu, vilket har fått flera av de stora bankerna att göra detsamma.

Tremånadersräntan sänktes med 0,02 procentenheter till 3,29 procent, med 0,08 procentenheter till 3,10 procent och den femåriga boräntan sänktes med 0,10 procentenheter till 3,26 procent. Räntorna började gälla den 13:e november.

Samma boräntor kommer att gälla även hos ICA Banken och IKANO Banken, som är samarbetspartners med SBAB och erbjuder samma räntor som den statliga banken.

Även flera av storbankerna som SEB, Länsförsäkringar, Nordea och Handelsbanken var inte sena med att haka på SBAB:s initiativ.