SBAB sänker boräntorna till låga nivåer

Nu har SBAB återigen sänkt boräntorna och denna gång till en nivå som räntorna inte har legat på sedan två år tillbaka i tiden.

SBAB sänkte boräntan på lånen med längre bindningstid. Det innebär att ett bolån med en bindningstid på två får en ränta på 3,49 (-0,07) procent och fem år 3,67 (-0,12). Tremånadersräntan ligger därmed kvar på 3,90 procent. Nivåer som boräntorna inte har legat på sedan 2010. Ränteförändringar som även gäller för både ICA Banken och IKANO Banken. Källa di.se.

Här hittar du de aktuella boräntorna

Fördelaktigt att binda boräntan just nu

Nu när räntorna på de bundna lånen är så pass låga kan det vara värt att funderare att binda sitt boräntan. Hur lång tid man bör binda sitt lån beror på hur man tror att utvecklingen kommer att se ut framöver.

De tidigare uteblivna sänkningarna av boräntorna har främst berott på att bankerna är försiktiga och vill inte ta några risker. Detta trots att reporäntan har sänkts och ligger nu på låga 1,5 procent och om man ska tro flera banker så kommer reporäntan att sjunka ännu mer under året.

Så om du tror på en ännu svajigare marknad framöver så kan det vara värt att binda sin ränta över en längre tidsperiod.