SEB höjer boräntan

Från och med den 2 september justerar SEB sina bolåneräntor och höjer bland annat tremånadersräntan med 0,15 procentenheter.

Det innebär att den nya listräntan för bolån med tre månaders bindningstid blir 2,15 procent istället för 2,00 procent. Enligt SEB beror höjningen på att banken nu justerar prissättningen för att täcka den verkliga kostnaden för bankens upplåning. Tidigare har upplåningsräntans snittkostnad beräknats på fyra års upplåning, medan den nu beräknas på sex år. Detta för att mer korrekt spegla den faktiska löptiden för SEB:s bostadsobligationer, enligt banken.

”Den ökade upplåningskostnaden gäller för alla lån med löptider under sex år, men storleken på höjningen varierar” skriver banken i ett pressmeddelande.

Då banken tillämpar individuell prissättning av bolån, kan den faktiska boräntan vara lägre än listpriset. Genomsnittsräntan på bolån med tre månaders bindningstid har exempelvis legat 0,64 procentenheter lägre än listräntan.