Sedlar som slutar att gälla den 30 juni

De äldre sedlarna är på väg att fasas ut och från och med den 30 juni kommer de gamla 20-, 50- och 1000-lapparna inte längre att vara ett giltigt betalningsmedel i butiker.

Riksbanken är i full fart med att byta ut de svenska sedlarna och mynten. Detta gör man i flera steg och i det första steget så har man bytt ut 20-, 50- och 1000-kronorssedlarna. Det innebär att de gamla 20-, 50- och 1000-kronorssedlarna kommer att fasas ut helt och vara ogiltiga att handla med från och med den 30 juni i år. Efter den 30 juni så går det endast att sätta in sedlarna på ett bankkonto. Till och med den 31 augusti är detta kostnadsfritt men efter detta datum kan du fortfarande växla in sedlarna hos Riksbanken men mot en avgift på 100 kronor.

Källa: Riksbanken