Sjukförsäkringen förändras

Debatten har varit het och långdragen om dagens sjukförsäkringssystem men nu har regeringen tagit ett beslut om att ge mer pengar och stöd till de sjukskrivna och utförsäkrade.  

Förändringarna för sjukförsäkringen kommer att införas nästa år och det innebär att 1,2 miljarder kommer att avsättas. Förslaget var till en början inte lika generöst, men efter påtryckningar från oppositionen samt ett nederlag i  riksdagen, för regeringen, höjdes ersättningarna samt att bedömningen huruvida en person skall få förlängd sjukpenning kommer inte längre att vara lika hård och kategorisk.