Skandia har sänkt boräntan

Skandia har genomfört räntesänkningar på bolån för samtliga bindningstider.

De nya räntorna gäller från den 16 maj. På räntesatsen erbjuder även Skandia öppna och individulla rabatter, baserade på specifika kriterier som banken har tagit fram. Den högsta rabatten som ges just nu är -0,65 procentenheter.

Bindningstider, ny räntesats i procent och förändring inom parantes:

3 mån: 2,61 (-0,08)
1 år: 2,63 (-0,06)
2 år: 2,72 (-0,06)
3 år: 2,96 (-0,05)
5 år: 3,51 (-0,05)

Ansök om bolån hos Skandia >