Skandia ser över och breddar fondutbud

Förra året genomförde Skandia förändringar i sitt fondutbud och nu tar man ännu ett steg genom att erbjuda ännu fler fonder.

Skandia gjorde förändringarna för att öka kundnöjdheten och ge möjlighet till bättre avkastning. Nu vill man öka utbudet av fonder som kunder efterfrågar och därför kommer 20 nya fonder att erbjudas, däribland indexfonder och specifika varumärken. Dessutom kommer sju fonder att tas bort ur utbudet, då dessa inte håller måttet. Dessa ersätts med andra fonder som Skandia anser vara billigare och bättre.

Bland de nya fonderna som tas in i utbudet finns Handelsbanken Nordiska Småbolag, Healthinvest Value, Morgan Stanley Diversified Alpha Plus och Norron Select