Skandiabanken höjer boräntor igen

Från och med i dag har Skandiabanken åter höjt sina räntor på bolån för vissa bindningstider. Fler banker kan följa efter.

I juli höjde Skandiabanken några av sina räntor för bolån och nu var det dags igen. Från och med den 28 augusti har Skandiabanken höjt räntorna för bolån med 1 års-, 2 års- och 5 års bindningstid.

Vid en allt mer positiv syn på den svenska ekonomin kan det tänkas att de andra bankerna förljer efter. Vid det senaste beskedet som Riksbanken lämnade om reporäntan förblev denna oförändrad, men en höjning förutspås även om den inte väntas förrän under andra halvåret 2014. Detta är ändå en indikation om att den svenska ekonomin börjar återhämtas.

Bindningstid, nuvarande ränta och förändring i procent hos Skandiabanken:

3 mån bindning – 2,87% (0,00)
1 års bindning – 2,86% (+0,05)
2 års bindning – 2,95% (+0,07)
3 års bindning – 3,09% (0,00)
5 års bindning – 3,52% (+0,07)

Märk dock att Skandiabanken ger volymrabatter på sina räntor, vilket inte syns på räntesatserna ovan.