Skandias tremånaders boränta snittar på 1,93%

Skandia har räknat ut vad den genomsnittliga räntan för bolån med tre månaders bindningstid var i september. Med ränterabatt låg den på 1,93 procent.

Skandia erbjuder öppna och individuella rabatter på bolåneräntan baserat på vissa kriterier. Bland annat tar man hänsyn till belåningsgrad, lånevolym och sparkapital i Skandia.

Den maximala ränterabatten ligger för närvarande på -0,65 procentenheter. I september låg den genomsnittliga ränterabatten på -0,48 procentenheter. Då den ordinarie räntan samma månad var 2,41% gav detta en genomsnittsränta på 1,93% under aktuell månad hos Skandia.