Skärpta krav från Arbetsförmedlingen

I höst skärps kraven för de arbetslösa, som får a-kassa, vilket innebär fler rapporter och möten med handläggarna på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen har arbetat fram nya regler som ska effektivisera de arbetssökande så att de ska hitta ett jobb fortare. De nya reglerna innebär att de arbetssökande ska skicka in en aktivitetsrapport varje månad som sedan ska följas upp tillsammans med handläggaren.

— Två av regeringens huvudsyften med reformen är ökad sökaktivitet och tätare uppföljning så att arbetslösa kommer ut i jobb snabbare, och en tydligare ansvarsfördelning mellan Arbetsförmedlingen och a-kassorna, säger Clas Olsson, biträdande generaldirektör, Arbetsförmedlingen.

Om den arbetssökande inte sökt de jobben som Arbetsförmedlingen har tilldelat eller inte skickar in rapporten i tid får den arbetssökande en varning. Skulle den arbetssökande bryta mot reglerna vid fler tillfällen kommer avdrag på a-kassan att göras och upprepas misskötseln så blir det strängare avdrag.

De ny reglerna kommer att införas från och med den 1:a oktober.

Källa: Arbetsförmedlingen